U bent hier

Waordebook: Van "maag" tot "muziekstandaard"

Zeuk 'n waord in 't waordebook

Klik op 'n letter van 't alfabet

maag
maag | maag-mage-maegske
maagd
maag | maag-maagde
maagzuur
zoorbrand | zoorbrand / ( 't ) zoor
maaien
meie | meie-meide-gemeid
maan
maon | maon-maone-mäönke
maand
maond | maond-maonde-mäöndje
maandag
maondaag
maandelijks
maondeliks
Maas
Majjem | Majjem / Moder Maas
Maasbree
Bree
Maastricht
Mestreech
maat
maot | maot-maote-mäötje
macaronie
mekronie
machine
mesjien
machtig
mechtig | mechtig-mechtiger-mechtigste
made
maaj | maaj-maje
madeliefje
maelzäödje
magazijn
maggezien
mager
ónderkómme
mager
smaal | smaal-smaler-smaalste
maïs
meis
maïskoek
meiskook
majoor
mejoeër | mejoeër-mejoeërs-mejuuërke
maken
make | make-makde-gemak
makron
mekrón | mekrón - mekróns - mekrunke
malloot
kwastelorum | kwastelorum / tadewaa
man
manskaerel
mandoline
mandelien
maneschijn
maoneschie~n
manier
meneer
mankepoot
hómpelpoeët
mannetjeseend
wielder | wielders-wielderke
margarine
maggerien
markt
mert
martelaar
mertelaer
martelen
mertele | mertele-mertelde-gemerteld
masker
maske
masturberen
wiekse | wiekse-wieksde-gewieks
matig
maotig
matras
metras | metras-metrasse-metreske
matroos
metroeës | metroeës-metroeëze-metruuëske
mazzel
zwein
medaille
medalje | medalje / medalie
medaillon
middeljón
medelijden
mitlieje
medicijn
middesien
mee
mei
meel
mael
meeldauw
gelf
meer
mie~r | mie~r-meis-meiste
meerdere
mie~rdere
meerderheid
mie~rderheid
meerderjarig
mie~rderjäörig
meerkat
maerkat | maerkatte-maerketje
mees
mieës | mieës-mieëze-mieëske
meestal
meistal | meistal / lichtig
meester
meister
meeuw
mieëw | mieëw-mieëwe-mieëwke
meikever
meikaever
meisje
schiks | (Hebreeuws)
meisje
bruudje | bruudje / maedje / puupsje / schikske / vroumes
meisje
deer | deerke-deerkes
melkmuil
mikmoel
melodie
wie~s | wie~s - wie~ze - wieske
men
me
menen
meine | meine-meinde-gemeind
mengelmoes
brazzel
mengen
minge | minge-móng-gemónge / óndereinmake-makde ónderein-óndereingemak
menigeen
minnigein
menigmaal
minnigkie~r
menigte
minnigte
mening
meining
mens
mins | mins-minse / luuj
mensenmassa
minsespeul
merel
maerel | maerel / maelder
merkwaardig persoon
kaorepater | kaorepater-kaorepaters-kaorepaeterke
merrie
maer | maer-maere-maerke
mes
mets
mest
mis
mesthoop
mishoup
mestvarken
masverke
met
mit
meteen
direk | direk / drek
meter
maeter
metselen
metsele | metsele-metselde-gemetseld
meubel
muibel | muibel / muibelstök
meubileren
bemuibele | bemuibele-bemuibelde-bemuibeld
meute
koedeljach
middag
middaag
mier
zeikdimpel | zeikdimpel / zeikdieëm
mierzoet
ieëmerig
miezerig
mie~s | (Hebreeuws)
mij
mich
mijden
mieje | mieje-meej-gemeje
mijl
miel
mijn
mien | mien / miene / mienen
mijnentwege
mienentwaege
mijnsgelijke
miensgelie~ke
mijt
berm
minder
weiniger
misbruik
misbroe~k
misdienaar
kraol | kraol-kraols-kräölke / missendener
misgaan
scheitere | scheiterde-gescheiterd
misgewaad
miskleid
miskraam
miskraom | miskraom-miskräöm
mismaakt
mismak
mismoed
mismood
mismoedig
mismeujig
misschien
meschiens
modder
slie~k
mode
moeëde
model
medel
moe
meug | meug-meuger-meugste
moeder
moder | moder-moders-meuderke
moederkonijn
moor | moor-more-meurke
moedermelk
zog
moedertaal
modertaal
moederziel alleen
moorzelig
moedwillig vernielen
verannewere | veranneweerde-veranneweerd
moedwillig vernielen
verzouwele | verzouwelde-verzouweld
moeilijk
meujlik | meujlik-meujliker-meujlikste
moeite
meujte
moeizaam kauwen
knauwele | knauwelde-geknauweld
moer
moor | moor-more-muuerke
moeras
zómp
moerassige grond
brook
moes
moos | moos-muuske
moeten
mótte | mótte-meus-gemótte
mogelijk
meugelik
mogen
meuge | meuge-meugde-gemeuge
moker
voe~shamer
mokken
moetse | moetse-moetsde-gemoets / boeke-boekde-geboek
mol
mootworm | mootworm-mootwörm-mootwörmke
molen
meule | meule-meules-meulke
molenaar
mölder
mond
hoepert
mond
mónd | mónd-mund-mundje
mondharmonica
monika
monnikenwerk
fiemelwerk
mooi
schoeën | schoeën-schoeëner-schoeënste
mooi
moeëj | moeëj-moeëjer-moeëjste
mooi meisje
pöl | pöl-pölle-pölke
mopperaar
greek
mopperen
knotere | knotere-knoterde-geknoterd
mopperen
granke | granke-grankde-gegrank
morgen
morge
morsen ( van drank )
verschödde | verschödde-verschödde-verschöd
motorfiets
stoumfiets
motregen
miezel | miezel / moe~zel
motregenen
ziebele | ziebele-ziebelde-geziebeld
muggenzifter
sjiekenäör
muggenzifter
pinteneuker
muil
moel | moel-moele-muulke
muis
moe~s | moe~s - muu~s - muuske
muisjes (op beschuit)
sókkerkäörkes
muisstil
muuskesstil
muizenval
moe~zeval
munitie
menusie
mus
paj | paj-pajje-pajke
mus
flots | flots-flotse-flötske / paj-pajje-pajke
muts
kieps | kiepse-kiepske
muur
moor | moor-more-meu~rke
muziek
mezie~k
muziekstandaard
pepieter