U bent hier

Waordebook: Van "zaad" tot "zwoeger"

Zeuk 'n waord in 't waordebook

Klik op 'n letter van 't alfabet

zaad
zaod | zaod-zäödje
zaag
zaag | zaag-zage-zaegske
zaaien
zeie | zeie-zeide-gezeid
zaaigoed
zaodgood
zaak
zaak | zaak-zake-zaekske
zaal
zaal | zaal-zale-zaelke
zacht
weik | weik-weiker-weikste/ zaach-zaachter-zaachste
zachtjes
zutjes
zadel
zaal | zaal-zale-zaelke
zak
täöt | täöt-täöte-täötjes / zak-zek-zekske
zakken ( voor een examen )
flatse | flatse-flatsde-geflats
zalf
zalf | zalf-zelfke
zang
zank | zank (hae haet vuuel noeëte op ziene zank)
zanger
zenger
zangerig
zengerig
zaniken
näöle | näöle-näölde-genäöld / maeke-maekde-gemaek
zaniker
maekerd | maekerd / miskefieter / näöler / zemelezeiker / zeikdieëm
zaterdag
zaoterdaag
ze / zij
zeej
zee
zieë
zeem
zieëm | zieëm-zieëme-zieëmke
zeep
zeip
zeepbakje
zeipbekske
zeer kwaad
kniens
zegenen
zaegene | zaegene-zaegende-gezaegend
zeggen
zegge | zegge-zag-gezag
zeis
zich | zich-zichte-zichske
zelfgemaakt
eigegemak
zemen
zieëme | zieëme-zieëmde-gezieëmp
zestig
sestig
zetel
zaetel
zetten
zette | zette-zoot-gezat
zeug
zoog | zoog-zoge-zeugske
zeuren
ziemelen | ziemelen-ziemelde-geziemeld / fiepe-fiepde-gefiep
zeurkous
hangoeër | hangoeër / sanikmuts / toedewaaj / zeikstreen / zemelkónt / zemelezeiker / ziemelaer
zeurkous
sanikmuts | sanikmutse-sanikmutske
zeurkous
toedewaaj | toedewaaje
zeurkous
zanikbóks | zanikbókse
zeurkous
zemelaer | zemelaers-zemelaerke
zeurkous
zemelezeiker | zemelezeikers-zemelezeikerke
zeventig
sevetig
zever
zeiver
ziek
krank
ziekelijk
krenkelik
ziekenhuis
gashoe~s | gashoe~s - gashuzer
ziekte
krengte
ziel
zeel | zeel-zele-zeelke
zien
zeen | zeen-zoog-gezeen
zij / ze
zeej
zijde ( stof )
zie
zijde ( llichaamsdeel
ziej
zijdelings
ziejelings
zijkant
ziej
zijn (bvw)
zien
zijn (ww)
zie~n | zie~n-waas-gewaes
zilveruitje
luikske
zingen
zinge | zinge-zóng-gezónge / galdere-galderde-gegalderd
zinken
zinke | zinke-zónk-gezónke
zitten
zitte | zitte-zoot-gezaete
zitvlak
baojem | baojem-baojems-bäöjemke / kónt-kónte-kuntje / vot-votte-vötje
zo
zoeë
zoals
zoeëas
zodat
zoeëdet
zoeken
schume | schume-schuumde-geschuump
zoeken
zeuke | zeuke-zóch-gezóch / schume-schuumde-geschuump
zoen
kösmoel | kösmoel-kösmoele-kösmuulke
zoentje
nuutje | nuutje-nuutjes / muulke-muulkes
zoet
zeut | zeut-zeuter-zeutste
zoethout
zeuthólt
zoetigheid
zeutigheid
zogezegd
zoeëgezag
zojuist
daonet | daonet / juustement / toenet
zolder
zölder | zölder-zölders
zomen
zuime | zuime-zuimde-gezuimp
zon
zón | zón-zunke
zondag
zóndaag
zonde
zund
zonder
zónder
zonlicht
zónleech
zonneklaar
dudelik | dudelik-dudeliker-dudelikste
zool
zaol | zaol-zaole-zäölke
zoom
zoum | zoum-zuim-zuimke
zoon
zoon | zoon-zeuns-zeunke
zootje
zooj
zorg
zörg
zorgen
zörge | zörge-zörgde-gezörg
zottepraat
babbeleguutjes
zouaaf
zwaaf | zwaaf-zwave
zout
zalt | zalt-zalter-zaltste
zoutje
zaltdröpke
zoutvaatje
zaltpötje
zoveel
zoeëvuuel
zover
zoeëvaer | zoeëvaer / zoeëwie~d
zuiden
zuje
zuiderling
zujerling
zuigen
zuge | zuge-zoog-gezaoge
zuiger
zuger
zuigfles
zuugfles
zuil
zuul | zuul-zule-zuulke
zuinig
zunig | zunig-zuniger-zunigste
zuipen
buize | buize - buisde - gebuis / zoe~pe - zoop - gezaope
zuivel
zuvel
zuiver
fien | fien-fiener-fienste / zuver-zuverder-zuverste
zuiveren
zuvere | zuverde-gezuverd
zuiveringzout
zuveringszalt
zulke
zó 'n | zó 'ne - zó 'nen
zullen
zulle | zulle-zoel
zult
huidvleis
zuur
krets | (Hebreeuws)
zuur
zoor | zoor-zoorder-zoorste / zoorsig
zuurkool
zoormoos
zuurpruim
zoorproem
zwaaien
zweie | zweie-zweide-gezweid
zwaar
zwaor | zwaor-zwaorder-zwaorste
zwaar persoon
kuu~s
zwaar van gewicht
luuetig
zwaarlijvig
zwaorlie~vig
zwager
zwaoger
zwak
zwaak | zwaak-zwaker-zwaakste
zwaluw
zwalm | zwalm-zwalme-zwelmke
zwanger zijn
aantelle | aantelle- telde aan-aangeteld
zweefmolen
slingerkannepee
zweep
smik | smikke-smikske
zweep
peits | peits / smik
zweer
zwaer | zwaer-zwaere-zwaerke
zweet
zweit
zweetvoeten
zweitpuuët
zwembroek
zwumbóks
zwemmen
kielpe | kielpe-kielpde-gekielp / zwumme-zwóm-gezwómme
zwengel
zwingel
zweren
zwaere | zwaere-zwoor-gezwaore
zweten
zweite | zweite-zweitde-gezweit
zwijgen
zwie~ge | zwie~ge-zweeg-gezwege
zwijn
zwein
zwoegen
kneure | kneure-kneurde-gekneurd / knure-knuurde-geknuurd / poejakke-poejakde-gepoejak / wule-wuulde-gewuuld
zwoeger
wuler