U bent hier

Waordebook: Van "laag" tot "lusteloos"

Zeuk 'n waord in 't waordebook

Klik op 'n letter van 't alfabet

laag
lieëg | lieëg-lieëger-lieëgste
laagte
lieëgte
laars
stevel
laatkomer
oe~tstrie~ker
laatste
letste
lachebek
giebelkónt | giebelkónt-giebelkónte-giebelkuntje
ladder
ledder
lade
laaj | laaj-laje-laejke
lam ( jong schaap )
lam | lam-lamme-lemke
lam (krachteloos)
laam | laam-lamer-laamste
lamp
lamp | lamp-lampe-lempke
landloper
schörger
lang ( lengte )
lank | lank-langer-lankste
lang ( tijdsduur )
lang | lang-langer-langste
lang persoon
lankwames | lankwames-lankwämeske
langpootmug
huiwage
langslaper
bedpóngel
languit
lankoe~t | lankoe~t / lankaaf
langzaam
langsaam
lantaarnpaal
luchtepoal | luchtepoal / lantaerpaol
lastig
diffesiel
laten
laote | laote-leet-gelaote
Latijn
Letie~n
laurierblad
lereerblaad | lereerblaad-lereerblajer-lereerblaedje
lawaai
leweit | leweit / laeve
lawaaischoppers
leweitschöppers
leed
leid
leeftijd
laeftie~d
leeg
laeg | laeg-laeger-laegste
leem
leim
leer
laer
leerling
lierling
leeuw
lieëw | lieëw-lieëwe
leggen
legge | legge-loog-gelag
legplank
schaap | schaap-schape-schaepke
leidsel
toum | toum-tuim-tuimke
lekken
leke | leke-leekde-geleek
lelijk
lillik
lelijk
ónaeve | ónaeve / lillik-lilliker-lillikste / nut-nutter-nutste
lenen
lieëne | lieëne-lieënde-gelieënd
lengte
lingte
lente
linte
lepel
laepel | laepel-laepels-laepelke
leraar
lie~raar | lie~raar - lie~rare
leren
liere | liere-lierde-gelierd
letterlijk
letterlik
leuk
neet ónaeve | neet ónaeve / kwant / joeksig / plezerig
leuning
läöning
leunstoel
praos | praos-präös-präöske
leven
laeve
levende
laevende
levendig
laeventig | laeventig / keviep / flokker
lever
laever
leverworst
laeverwors
lezen
laeze | laeze-loos-gelaeze
lezer
laezer
libel
garepaap
lichaam
lie~f
licht ( de lamp )
leech | leech-leechter-leechske
licht ( van kleur )
leech | leech-leechter-leechste
lid
lid | lid-leje
lied
leed | leed-leedje
lieden
luuj
lief
leef | leef-lever-leefste
liefde
leefde
liegen
lege | lege-loog-gelaoge
lieveheersbeestje
levenhierbieësje | levenhierbieësje / aoliebieësje
lieveling
leve | leve - leefste / sies-sieske / snoebel-snubelke / leveke
liggen
ligge | ligge-loog-gelaege
lijden
lieje | lieje-leej-geleje
lijf
lie~f | lie~f - lie~ver - liefke
lijk
lie~k | lie~k - lie~ke
lijkdienst
doeëjemis
lijken
lie~ke | lie~ke - leek - geleke / stale-staalde-gestaald
lijkwagen
doeëjewage
lijm
lie~m
lijn
lien | lien-liene-lienke
lijst
lie~s | lie~s - lie~ste - lieske
likken
lekke | lekke-lekde-gelek
Limburgse kaas
stinkkieës | stinkkieës - stinkkieëze - stinkkieëske
limonade
liemenaad
linkspoot
linkspoeët
lol
joeks
lollig
joeksig | joeksig-joeksiger-joeksigste
lomp
lómp | lómp-lómper-lómpste
lomperik
knörf | knörf-knörfte-knörfke
lonen
loeëne | loeëne-loeënde-geloeënd
lood
loeëd | loeëd-luuedje
loodgieter
koperslaeger
loodrecht
pielrech
loom
voeës | voeës - voeëzer - voeëste
loon
loeën | loeën-loeëne-luuenke
loop ( van geweer )
luip
loot ( aan de boom )
loeët | loeët-loeëte-luuetje
lopen
loupe | loupe-leep-geloupe / tiepele-tiepelde-getiepeld
lopen
stiefele | stiefelde-gestiefeld
loper
luiper
lor
póngel | póngel-póngels-pungelke
lor/vod
fóddel | fóddel-fóddels-föddelke
lorgnet
knie~pbril
lot
lot | lot-lotte-lötje
loten
loeëte | loeëte-loeëtde-geloeët
loting
loeëting
loven
bestute | bestute - bestuu~tde - bestuu~d
loven
stute | stute - stuu~tde - gestuu~d
lucht
lóch | lóch-luchske
lucifer
zwaevelke | zwaegelke / zwiemke / fiemke
luciferhoutje
zwaevelstekske
lucifersdoosje
zwaevelduuëske
luid
hard | hard-harder-hardste
luid zingen
galdere | galderde-gegalderd
luiden
luje | luje-luujde-geluujd
luik
loe~k | loe~k - loe~ke - luukske
luis
loe~s | loe~s-luus-luuske
luister
luuster
luisteren
luustere | luustere-luusterde-geluusterd
lukken
lökke | lökke-lökde-gelök / floepe-floepde-gefloep
lul
löl
lurken
lörke | lörke-lörkde-gelörk
lusteloos
mismood