U bent hier

Verslaag jaorvergadering 2014

De “jaorvergadering” op 23 maart 2014 van ós vereiniging ens op ein andere wies halde, det waas de bedoeling van 't besteur. Daorum hadde we, op veurdrach van Wiel, gekaoze veur de Innovatore op 't Floriadeterrein. 't Waas aevel waal de vraog of ós leje ouk zoeë wied met ós meiwoele gaon. En umdet we toch op 't Floriade terrein ware krege we de gelaegentigheid um ónder deskundige begeleidng van inkele veurmalige gidse van de Floriade nog ens rónd te loupe op det terrein en te zeen wie det terein (ca. 68 ha. groeët) d'r noow beej loog.

Gelökkig ware d'r zat minse (mier as 50) die 't idee um in de Innovatore te vergadere hiel leuk vónde en op d'n tied dao ware um mei te wandele euver de (alde) Floriade. Me kós zeen det d'r toch ouk nog ónderhald woort gepleeg want 't zoog d'r netjes (maar waal verlaote) oet. 't Waer werkde good met, want 't begós pas te raegeneen te hagele wie we weer truuk ware in 't gebouw. De vergaderruumte waas op de 16de verdeping en wie we met de lif nao baove ginge, had se eine prachtige oetkiek neet allein euver 't Floriadeterrein, maar ouk euver de vaere umgaeving.

1. Äöpening

Nao de kóffie en de flaaj äöpende ózze veurzitter Henk Buskes de vergadering en hoot hertelik ederein welkom. Henk memoreerde 'tsukses van 't aafgeloupe jaor: 't Venloos Kaokbook waovan d'r allewiels al mier as 4500 zien gedrök. Ein groeët kómpliment veur 't ganse team det zich dao met haet beziggehalde.

2. Notule van 17 maart 2013

't Verslaag van de algemeine lejevergadering van 17 maart 2013 woorte zónder opmerkinge goodgekeurd.

3.Jaorverslaag van 2013

't Jaorverslaag van ós vereiniging haet ederein kinne laeze op ós thoesblaad: 't is ein weergave van alle aktiviteite van ós vereiniging in 't aafgeloupe jaor en luuet zeen det we zeker neet stil gezaete hebbe. Daobeej staon d'r nog neet ens alle aktiviteite in beneump.

4. Jaorciefers 2013

De jaorciefers van ózze penningfoekser woorte door Martin zelf toegelich en daobeej aangehaold det 't gooje finansjele resultaat met name te danke is aan 't sukses van 't Venloos Kaokbook. Oet de zaal kwaam de vraog of we kóste euverwaege um de Kroedwis, waat toch eine flinke kostepos is, allein nog digitaal oet te gaeve umdet vaereweg de meiste leje en begunstigers toch eine computer hebbe. De veurzitter haolde aan det we d'r neet van oet kinne gaon det de meiste van ós leje en begunstigers inderdaad eine computer hebbe en det vuuel minse toch ouk gaer 't bukske zelf in de hand halde en det ouk nog door kinne gaeve aan femilie/bekinde. Det is ein gooje promotie van ós vereiniging.

5.Kascontrole

De kascontrolekemmissie bestaonde oet mevrouw Yo van Knippenberg en d'n hier Theo van Asten hebbe same met de penningfoekser beej de Paerdskoel in Blierick zich gebaoge euver de ciefers en meuge kónstatere/concludere det alles prima verantwaord waas en vroge de vergadering um 't besteur décharge te verlieëne veur 't geveurde finansjele beleid. De vergadering ging, door middel van ein aplaus, heejmei akkaord. De twieë leeje van de kascontrolekemmissie woorte bedank veur eur werk in de aafgeloupe 2 jaor. De nieje kemmissie besteit oet d'n hier Janssen en d'n hier Laemers.

6. Besteursverkezing

De besteursverkezing ging flot: Suzanne van de Rijdt trooj oet 't bestuur waeges andere zake, maar wilt waal op d'n achtergrónd meiwerke aan o.a. De Kroedwis. De veurzitter bedankde Suzanne met ein waerdebón. Nie in 't bestuur woort verzóch d'n hier Wiel van Aarssen dae haet toegezag waat tied in de vereiniging te wille staeke noow o.a. as jurylid veur de Veldeke trofee in Venlo. De veurzitter deej einen oproop aan de vergadering um ens nao te dinke of d'r misschiens emes waas dae ouk in 't besteur zoele wille traeje umdet we doorloupend op zeuk zien nao bestuursleje die nieje projecte op zich wille neme.

7.Veuroetkieke op 2014

De veuroetblik op de aktiviteite van 2014 goof ein good euverzich van die zake die we dit jaor op wille pakke.

8.Róndvraog

In de róndvraog dee Jan Maas einen oproop aan aankómmende schrievers um eur talente ten toeën te spreie. Hae wilt gaer inkele kandidate (taege betaling van de reiskoste) instructie gaeve om te laote zeen det schrieve neet zoeë lastig hoof te zien, des se gewoeën mós beginne! Publicere kin dan in de Kroedwis.

Niks mier aan de orde ziend, kós de veurzitter met ein gerös hert de vergadering sloete en ederein nuueje um nog ein glaeske te drinke op kóste van de vereiniging.