U bent hier

Bestuur

't Doel van ós vereiniging is um de volkscultuur, met name de plaatselike dialekte, laeventig te halde. Ós beleid is er op gerich um met cursusse, dialektbeejeinkómste en 't oetgaeve van waordebeuk te zörge det de Limburgse taal neet verlaore geit.

Lid ziet geej veur € 28,00 per jaor.
Dónneteur ziet geej vanaaf € 15,00 per jaor

Bestuur Dialekvereiniging Veldeke Venlo.

  • Anneke van Kleef, sikkertaris
  • Bas Vissers
  • Diana Vullings
  • Henk Buskes, veurzitter
  • Martin Doesborg, penningmeister
  • Wiel van Aarssen
  • Wilma Janssen
Sikkertariaat...: Aquamarijn 16, 5912 SV Venlo
E-mail............ : veldeke.venlo@gmail.com
Telefoon ....... : 077- 3544669
Banknummer...: NL04INGB0004298115
BIC ................: INGBNL2A
KvK................: 40165304
 
Weej hebbe de ANBI erkinning. Det beteikent: Algemeen Nut Beogende Instelling.
Kiek op : www.belastingdienst Schinkinge aan ós zien aftrekbaar veur de inkomstenbelasting.
ANBI en RSIN nummmer: 816453202
 
Resultaten en begroting  Dialekvereiniging Veldeke Venlo  
      Resultaat   Begroting
Uitgaven     jaar 2016   jaar 2017
Ode aan Sef Cornet              98,33                 -  
Kers-in            808,50          400,00
Faatse            328,40          350,00
Oeuvrepries            297,58          350,00
De slumste Venlonaer          177,90          250,00
Vrijwilligersdag            481,20          400,00
Declamatiewedstrijd Tegelen          417,51          500,00
Declamatiewedstrijd Venlo          574,01          600,00
Jaarvergadering            597,50          500,00
Thee Tied                   -                   -  
Organisatiekosten         2.110,13       2.000,00
Kroedwis         2.349,26       2.900,00
Totale uitgaven         8.240,32       8.250,00
Ontvangsten          
Cursus laeze en schrieve          -42,80          200,00
Rente bank              55,62           50,00
Gemeente Venlo            215,00          250,00
Veldeke Limburg            700,00       1.200,00
Sponsors         1.411,50                 -  
Begunstigers         1.937,50       2.000,00
Contributie leden         2.654,00       2.700,00
Kaokbook en andere         1.019,47       1.000,00
Totaal ontvangsten          7.950,29       7.400,00
Tekort            -290,03        -850,00
           
Balans  31-12-2016 31-12-2015 Reserve : 31-12-2016 31-12-2015
Voorraad boeken e.a. 1197,70          2.285 Saldo 1 jan 13645,99        15.805
Debiteuren 4314,96            510 Winst/verlies  -290,03        -2.159
Liquide middelen 8883,30        10.851 Crediteuren 1040,00  
totaal 14395,96        13.646 totaal 14395,96        13.646