U bent hier

Foarkarswurdlist

  • Ruim driehonderd Friese woorden krijgen een nieuwe spelling.

Provinciale staten stemden er woensdag mee in. De veranderde spelling zal terug te vinden zijn op een nieuwe woordenlijst. Die krijgt niet de titel van 'standertwurdlist' maar van 'foarkarswurdlist'. Dat geeft volgens de staten ruimte om ook afwijkende varianten te gebruiken.

Leeuwarder Courant 10 december 2014