U bent hier

Europese erkinning.

 
Spelling 2003 voor Limburgse dialecten.
 
Aanleiding:
 
De voornaamste aanleiding voor een nieuwe spelling
van de Limburgse dialecten is de taalpolitieke situatie die
ontstond door de erkenning van het Limburgs als streektaal.
Die erkenning dateert van 20 januari 1997. Zij vond plaats
in het kader van deel II van het Handvest voor Regionale
Talen en Minderheidstalen van de Europese Unie.
 
Overheidstaak:
 
In het kader van die erkenning heeft de provinciale
overheid de zorg en de steun voor het Limburgs en
zijn dialecten als overheidstaak op zich genomen.
Dat heeft geleid tot de benoeming van een streek-
taalfunctionaris en tot de instelling van de Raod
veur ’t Limburgs die de streektaalfunctionaris in
raad en daad terzijde staat. De steun voor het
Limburgs en zijn dialecten betekent ook aandacht
voor de schriftelijke vormgeving ervan. Vandaar
dat de vaststelling van een nieuwe spellingregeling hoge
prioriteit kreeg op de agenda van de Raod veur ’t Limburgs.