U bent hier

De Polen doen het beter

Uit de Nederlandse versie van het vergelijkende onderzoek Language Rich Europe (Taalrijk Europa) komt onder meer naar voren dat Nederland tot de slechtst presterende landen in Europa behoort als het om taalonderzoek gaat. Er is wel taalbeleid, maar er wordt op geen enkele wijze geïnventariseerd welke talen men daadwerkelijk gebruikt. Fryslân is binnen Nederland een duidelijke uitzondering.

Een andere opmerkelijke uitkomst is dat Oost-Europese landen veel meer ruimte bieden voor regionale of minderheidstalen. In Roemenië en Polen wordt in vijftien van zulke talen lesgegeven op scholen. In Bosnië-Herzegovina zijn dat er zelfs zeventien. Ook hier steekt Nederland schamel bij de rest af met alleen Fries binnen Fryslân als taal naast het Nederlands.

Friesch Dagblad 4 maart 2013