U bent hier

Wim Daniëls : Taaltrots is een voorwaarde voor taalbehoud.

Dialect kan alleen maar bestaan als er grenzen zijn, zo is mijn filosofie. Vroeger leefde iedereen in een afgesloten gemeenschap. Mijn vader werkte als galvaniseur, hij dompelde bouten en moeren in een zoutzuurbad. Mijn moeder was dienstmeisje.We gingen nooit op vakantie, dat gold voor de meeste mensen in het dorp. Daardoor bleef het dialect levend. Maar in de huidige tijd gaat iedereen voortdurend op reis, de grenzen zijn weg. Dat zorgt voor een enorme vervlakking.”

Limburg neemt een uitzonderingspositie in, als het Gallische dorpje dat zich hevig verzet tegen de veroveringsdrift van de Romeinen. Dat komt, zo meen ik, omdat Limburgers veel trotser op hun dialect zijn dan bewoners van andere streken. Deze provincie is een rijk taalkundig mozaïek. „Taaltrots is een voorwaarde voor taalbehoud. En ook de ligging van Limburg is gunstig. Hoe verder van de Randstad, hoe langer het dialect kan overleven.”

Dagblad de Limburger 24 november 2012

Dialecten sterven uit. Over veertig jaar wordt er hoogstwaarschijnlijk nergens in Nederland nog dialect gesproken.
Geniet van het dialect, zolang het nog bestaat.

NTR 24 juli 2013