U bent hier

Venloos waordebook

Foto's oetreiking niej waordebook 17 december 2016 aan de börgemeister.

Gebroek van 't digitale waordebook.

De sleiptoeën wuurt in de Spelling 2003 aangegaeve door de tilde ( ~) beejveurbeeld: thoe~s, moe~s. (Nederlands: thuis, muis.)Um 't  good laesbaar te halde laote weej beej 't schrieve de tilde weg.
Veur de klinker met naoslaag wuurt beej “oe-wäörd ” 'n e mit trema gebroek: ë in gewoeën, toeën. (Nederlands: gewoon, toon.)
De Venlose klankkleur van de klinker "o" wuurt aangegaeve door 't accent aigu: dóm, krómp. (Nederlans: dom, krom.)
Werkwaord (ww) : In 't digitale waordebook wuurt 't werkwaord verbaoge in de ónvoltoejd verlejen tied ( ovt ) en de voltoejd verlejen tied. ( vtt ) Van inkele werkwäörd steit de ganse verbuiging op 't blaad Werkwäörd.
Zelfstendig naamwaord (znw) : Wao nuuedig hebbe weej dao 't miervoud en 't verkleinwaord beejgeschreve.
Beejvoegelik naamwaord (bnw) : Wao nuuedig steit dao de vergruuetende en de euvertreffende trap beej.

Lieënwaord : Telefoon, computer, iPod, etc. zien lieënwäörd en waere in 't dialek 't zelfde geschreve.

Venloos verklaorend waordebook.

In 2016 is door de Stichting Henric van Veldeke 't nieje Venloos Woordenboek oetgebrach ónder redactie van Dialekvereiniging Veldeke Venlo. 't Is 'n ierste wiezeging van 't waordebook van 1993 onder reacte van A.Alsters en andere.

't Book is te koup beej Koops Boekhandel te Venlo en andere.

 

't Alste geschreve Venlose waord ?

Ónderstaonde foto is 'n klein deil oet 'nen tolbreef van 't Brabantse Lith aan de Maas oet 't jaor 1272.
't Echte stök leet in 't Venlose Stadsarchief.
De breef geit euver 't bedraag dat Venlose koupluuj meuste betale veur koupwaar die met 't scheep euver de Maas via Lith woorte verveurd.

Steinkalen

In de veerde regel steit :
……carbonib(us) qui dicunt(ur) steinkalen….. (.....kolen, zij ( de schippers ) zeggen : steinkalen....)
'n Ald Venloos waord in vaerder Latiens geschrif.