U bent hier

Enquête

Oetslaag enquête:  Waat vindt geej van Dialekvereiniging Veldeke Venlo?

Midde 2017 heb geej ‘ne vraogelies gehad, opgesteld door ’t bestuur van Veldeke Venlo, um inzich te kriege in waat ós leje van Dialekvereiniging Veldeke vinde en verwachte en waat zeej eventueel gaer anders zoele zeen.

D’r zien óngevier 370 vraogelieste versteurd, waovan weej d’r  39 ingevöld truuk hebbe gekrege.Ruum 10% van ós leje haet zich de meujte genaome de lies in te völle. Herteliken dank daoveur. Óndanks  ’t relatief kleine aantal ingevölde enquêtes, zien d’r  toch zier broekbare tips oet gekómme, wao weej as bestuur zeker waat mei kinne.

De vraogelies is ingevöld door 25 manne en 14 vrouwe De meiste zien langer as 6 jaor lid, ein derde tösse de 1 en de 6 jaor en 3 minse korter dan ’n jaor Oet de 39 ingevölde enquêtes is  de volgende informatie gekómme:

Informatie  euver Veldeke en de activiteite wuurt ’t meis gezóch in de Kroedwis en op ’t thoesblaad, gevolg door de nietsbreef en de pos en de mail.  Oet de nietsblajer en  van social media wuurt weinig informatie gehaold.

De Algemeine Lejevergadering woort door 12 minse idder jaor bezóch, door 11 minse sóms en door 16 minse noeëts. Um verscheie raejes woort de  ALV neet bezóch, te weite: gen interesse, gennen tied, waat anders te doon,  neet tevreje euver de locatie en neet kinne op zóndaagmiddaag. D’r kwame veurstelle binne veur locaties, prissentaties en optraejes. Ouk woort ’n paar kier geneump det geluud en beeld baeter kinne. Det zulle weej zeker meineme veur de volgende jaorvergadering, as ouk de tips euver locatie en invölling van ‘t programma.

Theetied woort door 8 minse idder jaor bezóch, door 10 minse sóms en door 21 minse noeëts. Minse kwame neet nao Theetied um de volgende raejes:  gennen tied, ´n óngelökkig tiedstip, gen interesse, waat anders te doon. Waat betref ’t tiedstip en de invölling van Theetied zien ‘ne gas goje tips binne gekómme, die weej zeker zulle gaon bekieke.

De Kers-In woort door 5 minse idder jaor bezóch, door 11 minse sóms en door 23 minse noeëts. De raejes waorum minse de Kers-In neet bezóchte zien ouk weer: gennen tied, gen interesse, waat anders te doon. De meiste vónde ’t tiedstip óngelökkig gekaoze. ‘nen Inkele vónd ’t programma neet good. Ouk heej kwame weer diverse tips binne, die weej mei zulle neme.

Waat betref de jeug waas idderein ’t d’r waal mei ins det  heej ’t dialek ónder de aandach gebrach mót waere,  zoeëwaal op de basisschoeële as op de middelbare schoeële en zelfs beej  ´´jeug´´ van 30 wies 50 jaor. Dit met lespakkette, laezinge en projekte. Diverse leuke activiteite veur de jeug op dialekgebeed woorte veurgesteld. Ouk woort  veurgesteld de jeug te benadere via sportvereiniginge, de scouting, vastelaovesvereiniginge en dao waat veur eur te organisere.  Op de website zoel ouk ´n aafdeiling veur de jeug kinne kómme. Al met al, broekbare tips wao weej mei aan de slaag kinne.

Ouk nieje activiteite woorte genóg aangedrage. Inkele veurbeelde: ´n Venloos óntbijt, ´ne Kersbrunch, ‘ne Niejaorsbrunch, wandelinge,  laezinge of ´ne cursus euver de geschiedenis van Venlo, ´n soapserie in ´t Venloos dialek, verhaolemiddage op locatie en zoeë mier. Genóg veur ós as bestuur um nao te kieke. Weej kinne neet alle tips en opmerkinge heej vermelde, maar zulle die zeker  allemaol meineme in ós volgende bestuursvergaderinge.

In ´n taak binne ´t bestuur of ´n kemissie hadde de meiste minse gen interesse. Toch ware d´r inkele beej die aangegaeve hebbe iets te wille doon veur Veldeke. Hiel fijn! Dees minse zulle weej daoveur gaon benadere.

Nog ens herteliken dank veur ’t invölle van de vraogelies.