U bent hier

ANBI

  • Óg schinking.

Weej hebbe de ANBI erkinning. Det beteikent: Algemeen Nut Beogende Instelling.

´n Donatie aan ós is aftrekbaar veur de inkomstenbelasting.

ANBI en RSIN nummmer: 816453202

Resultaten en begroting  Dialekvereiniging Veldeke Venlo  
      Resultaat   Begroting
Uitgaven     jaar 2016   jaar 2017
Ode aan Sef Cornet              98,33                 -  
Kers-in            808,50          400,00
Faatse            328,40          350,00
Oeuvrepries            297,58          350,00
De slumste Venlonaer          177,90          250,00
Vrijwilligersdag            481,20          400,00
Declamatiewedstrijd Tegelen          417,51          500,00
Declamatiewedstrijd Venlo          574,01          600,00
Jaarvergadering            597,50          500,00
Thee Tied                   -                   -  
Organisatiekosten         2.110,13       2.000,00
Kroedwis         2.349,26       2.900,00
Totale uitgaven         8.240,32       8.250,00
Ontvangsten          
Cursus laeze en schrieve          -42,80          200,00
Rente bank              55,62           50,00
Gemeente Venlo            215,00          250,00
Veldeke Limburg            700,00       1.200,00
Sponsors         1.411,50                 -  
Begunstigers         1.937,50       2.000,00
Contributie leden         2.654,00       2.700,00
Kaokbook en andere         1.019,47       1.000,00
Totaal ontvangsten          7.950,29       7.400,00
Tekort            -290,03        -850,00
           
Balans  31-12-2016 31-12-2015 Reserve : 31-12-2016 31-12-2015
Voorraad boeken e.a. 1197,70          2.285 Saldo 1 jan 13645,99        15.805
Debiteuren 4314,96            510 Winst/verlies  -290,03        -2.159
Liquide middelen 8883,30        10.851 Crediteuren 1040,00  
totaal 14395,96        13.646 totaal 14395,96        13.646