U bent hier

ANBI

In het Nederlands:

Wij hebben een ANBI erkenning. Dat betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een gift aan ons is aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting. ANBI en RSIN nummer: 816453202 

Doelstelling: Het doel van onze vereniging is om de volkscultuur, met name de plaatselijke dialecten, levendig te houden

Actueel beleidsplan: Ons beleid is er op gericht om, met cursussen, dialectsessies  en het uitgeven van woordenboeken, te zorgen dat onze streektaal niet verloren gaat.

Het beloningsbeleid: Bestuur en leden zijn als vrijwilliger actief en ontvangen geen vergoeding.

Financiën en activiteiten

Resultaat

Begroting

Uitgaven

jaar 2019

jaar 2020

Leden-actie/ Fietstocht

324,80

      400,00

Jurering Faatse

453,65

      350,00

Oeuvreprijs

367,12

      400,00

De slimste Venlonaar

162,48

      200,00

Vrijwilligers dag

376,50

      400,00

Stadswandeling

23,20

        50,00

Monoloog 2019

651,71

      200,00

Declamatiewedstrijd Venlo

686,76

      600,00

Declamatiewedstrijd Tegelen

515,59

      500,00

Jaarvergadering

342,50

      400,00

Organisatiekosten

1.400,45

    3.000,00

Kroedwis verenigingsblad

1.416,56

    2.500,00

Afschrijving voorraad

361,77

      350,00

Totale uitgaven

7.083,09

    9.350,00

Ontvangsten

 

 

Cursus lezen en schrijven

145,62

      300,00

Rente bank

5,19

        10,00

Gemeente Venlo

222,50

      220,00

Veldeke Limburg

1.651,71

      700,00

Begunstigers

2.077,50

    1.900,00

Contributie leden

2.295,00

    2.400,00

Boeken

1.353,35

      500,00

Totaal ontvangsten

7.750,87

    6.030,00

Overschot / tekort.

667,78

  -3.320,00

 

 

Balans

31-12-2019

31-12-2018

 

31-12-2019

31-12-2018

Boeken etc

1197,24

2156,66

Reserve

14149,18

15665,49

Te ontvangen

784,40

10,63

Resultaat

667,78

-1516,31

Bank/kas

13077,32

12056,52

Te betalen

242,00

74,63

totaal

15058,96

14223,81

totaal

15058,96

14223,81