U bent hier

ANBI

  • Óg schinking.

Weej hebbe de ANBI erkinning. Det beteikent: Algemeen Nut Beogende Instelling.

´n Donatie aan ós is aftrekbaar veur de inkomstenbelasting.

ANBI en RSIN nummmer: 816453202

Financiën

Resultaat

Begroting

Uitgaven

jaar 2019

jaar 2020

Leden-actie/ Fietstocht

324,80

      400,00

Jurering Faatse

453,65

      350,00

Oeuvreprijs

367,12

      400,00

De slimste Venlonaar

162,48

      200,00

Vrijwilligers dag

376,50

      400,00

Stadswandeling

23,20

        50,00

Monoloog 2019

651,71

      200,00

Declamatiewedstrijd Venlo

686,76

      600,00

Declamatiewedstrijd Tegelen

515,59

      500,00

Jaarvergadering

342,50

      400,00

Organisatiekosten

1.400,45

    3.000,00

Kroedwis verenigingsblad

1.416,56

    2.500,00

Afschrijving voorraad

361,77

      350,00

Totale uitgaven

7.083,09

    9.350,00

Ontvangsten

   

Cursus lezen en schrijven

145,62

      300,00

Rente bank

5,19

        10,00

Gemeente Venlo

222,50

      220,00

Veldeke Limburg

1.651,71

      700,00

Begunstigers

2.077,50

    1.900,00

Contributie leden

2.295,00

    2.400,00

Boeken

1.353,35

      500,00

Totaal ontvangsten

7.750,87

    6.030,00

Overschot / tekort.

667,78

  -3.320,00

 

Doelstelling:

Het doel van onze vereniging is om de volkscultuur, met name de plaatselijke dialecten, levendig te houden

Actueel beleidsplan.

Ons beleid is er op gericht om, met cursussen, dialectsessies  en het uitgeven van woordenboeken, te zorgen dat onze streektaal niet verloren gaat.

Het beloningsbeleid:
Bestuur en leden zijn als vrijwilliger actief en ontvangen geen vergoeding.

Verslag van de activiteiten 2019
3 en 4 maart 2019
Jurering Faatse optocht Venlo en Blerick.

5 april 2019 Venlose finale declamatie schoolkinderen
12 april 2019 Tegelse finale declamatie schoolkinderen
 
19 april 2019
Jaarvergadering Veldeke Kring Venlo
 
25 mei 2019 Limburgse finale declamatie in Dok 6 Helden
 
4 april 2019 en 7 volgende weken
Voorjaars cursus lezen en schrijven.
 
25 augustus 2019.
Verrassende stadswandeling Villapark.
 
14 september 2019
Oeuvreprijs Neutjes Rang
 
6 oktober 2019
Vrijwilligers dag
 
12 oktober 2019
Fietstocht Moder Maas
 
27 oktober 2019
Quiz De slimste Venlonaar
 
15 december 2019
Toneelstuk “Als je leven niet meer lief is”

 

Balans

31-12-2019

31-12-2018

 

31-12-2019

31-12-2018

Boeken etc

1197,24

2156,66

Reserve

14149,18

15665,49

Te ontvangen

784,40

10,63

Resultaat

667,78

-1516,31

Bank/kas

13077,32

12056,52

Te betalen

242,00

74,63

totaal

15058,96

14223,81

totaal

15058,96

14223,81