U bent hier

ANBI

In het Nederlands:

Wij hebben een ANBI erkenning. Dat betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een gift aan ons is aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting. ANBI en RSIN nummer: 816453202 

Doelstelling: Het doel van onze vereniging is om de volkscultuur, met name de plaatselijke dialecten, levendig te houden

Actueel beleidsplan: Ons beleid is er op gericht om, met cursussen, dialectsessies  en het uitgeven van woordenboeken, te zorgen dat onze streektaal niet verloren gaat.

Het beloningsbeleid: Bestuur en leden zijn als vrijwilliger actief en ontvangen geen vergoeding.

Financiën en activiteiten

 

 

     Resultaten en begroting  Dialekvereiniging Veldeke Venlo      
    Resultaat   Begroting  
Uitgaven   jaar 2020   jaar 2021  
Fietsfees/Wandeling   10,00   800,00  
Faatse   484,10   0,00  
Oeuvrepries   431,30   400,00  
De slumste Venlonaer   50,00   400,00  
Vrijwilligersdag   300,00   500,00  
Declamatiewedstrijd Venlo 61,24   0,00  
Declamatiewedstrijd Tegelen 30,00   0,00  
Jaarvergadering   64,35   500,00  
Organisatiekosten   1430,94   2000,00  
Jubileumjaor 2021   0,00   2000,00  
Kroedwis   2978,28   2400,00  
Afschrijving voorraad   350,00   200,00  
Totale uitgaven   6190,21   9200,00  
Ontvangsten          
Cursus laeze en schrieve   116,59   400,00  
Rente bank   0,00   10,00  
Gemeente Venlo   222,50   215,00  
Veldeke Limburg   0,00   700,00  
Begunstigers   1732,50   3000,00  
Contributie leden   2460,00   2500,00  
Totaal ontvangsten    4531,59   6825,00  
Tekort    -1658,62   -2375,00  
Balans          

Debet

31-12-2020

31-12-2019

     Credit

31-12-2020

31-12-2019

Boeken etc

      847,24

   1.197,24

    Reserve

 14.816,96

 14.149,18

Te ontvangen

             -  

      784,40

   Resultaat

  -1.658,62

      -82,22

Bank/kas

 12.311,10

 13.077,32

   Te betalen

             -  

      992,00

totaal

 13.158,34

 15.058,96

    totaal

 13.158,34

 15.058,96