U bent hier

Bedoot dich

Recensie van de oetveuring “ Bedoot dich ” oet 1946. De sikkertaris van Veldeke,
waovan gespraoke wuurt, is H.A.Loontjens en de hier Hansen is de naamgaever van de  “Jo Hansen Prijs” dae jaorliks, nog altied, wuurt oetgereik.

EEN REVUE WERD EEN MANIFESTATIE

Sef Cornet bracht “Bedoot dich”

De aanleiding tot de Belgische afscheiding was volgens de geschiedenisboeken, de opvoering van de opera "De stomme van Portici" in Brussel, "Het publiek was door het dolle heen", staat in die boeken. Nu willen wij niet beweren dat het publiek, dat gisterenavond "Katholiek Leven" tot in de verste hoeken vulde, door het dolle heen was, doch het enthousiasme waarmee de Venlosche revue ontvangen werd zal zeker een afspiegeling van die bewuste opvoering in 1850 geweest zijn. Aan dit enthousiasme was op de eerste plaats het publiek zelf, dat grootendeels uit Limburgers bestond, niet vreemd, doch op de tweede plaats, was het gehalte van deze opvoering zoodanig dat het enthousiasme volkomen gewettigd was.

De speulers.

Uit den aard der zaak droeg de revue, die geheel in het Venlosche dialect werd opgevoerd, een sterk regionaal karakter , zelfs een plaatselijk, doch chauvinistisch was ze geenszins, eerder vormde zij een aantrekkelijke demonstratie van Limburgsche humor en geest, welke ook door de talrijke Eindhovenaren geapprecieerd kon worden, - Sef Cornet was de hoofdfiguur, doch de door hem en zijn broer geschreven revue was toch zodanig van bouw dat de andere mede spelenden ruimschoots gelegenheid kregen om hun deel tot het welslagen bij te dragen. Verder liep door het geheel. een groote lijn, waardoor soms de grens tusschen revue en operette overschreden werd wat het geheel slechts ten goede kwam.De costumeering was uitstekend, doch zonder overdaad en ook de décors waren prima verzorgd.

Van de medewerkenden moeten behalve Sef Cornet, ook Wiel Seelen, Wies Fransen, Sophie Bos v-Heeswijk, de sopraan Bertha Berden-Besouw en Jan Timp genoemd worden. Het orkest, o.l.v. H.Verhagen, deed eveneens uitstekend werk.

Na de pauze beklom de secretaris van Veldeke, de vereeniging die de Limburgsche dialectenstudie bevordert het toneel en bracht in het Maastrichtsche dialect spontaan dank aan het gezelschap, en de voorzitter van de Limb, Studentenfederatie dhr. J. Hanssen, die speciaal uit Nijmegen was gekomen, sloot zich bij deze hulde aan in het Roermondsche dialect. Na de woorden van dhr. Hansen rees het publiek als een man op en Brabanders en Limburgers zongen spontaan het Limburgsche Volkslied. Met dezen avond heeft Sef Cornet niet alleen zijn reputatie als komiek, in den besten zin des woords, bevestigd, niet alleen heeft hij het publiek een bijzonder geslaagden avond geboden, maar hij heeft bovendien bewezen van welke waarde amateurtooneel kan zijn.