U bent hier

Gooj Gaevers

Dees oetveuringe zien meugelik gemak door minse en instellinge die 't hert veur de volkscutuur en 't dialek op de gooj plaats hebbe zitte.

L1 Radio en TV :

besteedt in tal van radio- en tv-programma's aandacht aan het dialect, de kunst en de cultuur.
Uit het archief van L1 ontvingen wij diverse geluidsbeelden van Sef Cornet.
 

Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg

Het Prins Bernhard Cultuurfonds kan zijn werk doen door giften van donateurs. Door mee te werken aan de vergroting van onze naamsbekendheid helpt u ons nieuwe donateurs aan te trekken. Hierdoor kunnen wij ook de komende jaren steun blijven geven aan cultuur, natuur en wetenschap.

Cultuurparticipatiefonds Het vergroten van het publieksbereik en cultuurparticipatie zal naar verwachting plaatsvinden via vele kleine initiatieven en aanvragen. Omdat  Actief Burgerschap centraal staat in de samenwerkingsovereenkomst worden ook initiatieven ondersteund van natuurlijke personen die zich als collectief hebben verzameld rondom het initiatief. Ook derde partijen zoals bedrijven, vermogensfondsen, particulieren en andere belanghebbende partijen kunnen financieel aan het nieuwe fonds bijdragen, waardoor een win-win situatie ontstaat voor onze regionale cultuur. Het Cultuurparticipatiefonds Limburg is opgericht in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat het fonds beheert en meehelpt om projecten en initiatieven te vinden.

VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

Gemeente Venlo

Stimuleren van activiteiten die vernieuwend, bijzonder, belangwekkend of experimenteel zijn, aanvullend zijn op het bestaande aanbod, een positieve bijdrage leveren aan het culturele of creatieve klimaat in Venlo en die behoren tot een van de volgende categorieën: muziek, theater, dans, audiovisueel, literatuur, volkscultuur, beeldende kunst en vormgeving, en creatieve economie. De nota “Kansen voor Cultuur, Cultuurbeleid gemeente Venlo 2011-2015” vormt het inhoudelijk beleidskader voor deze subsidieregel.

HomeWeej danke 't Volkstheater Frans Boermans veur eur hölp, Veldeke Limburg veur eur óndersteuning, Fotokino Linders, Boermans Juweliers en de firma Pasch veur eur advertentie in 't programmabukske, en al ós leje en dónneteurs !