U bent hier

St.Henric van Veldeke

De Stichting Henric van Veldeke is op 3 juli 1991 opgerich met 't doel um geschrifte in 't Venloos dialek oèt te gaeve. In 't bizónder ging 't um de oètgave van 't Venloos Woordenboek in 1993.

't Venloos waordebook is ein groeët succes. De ièrste oplage waas al vlot oètverkoch.

In 1996 woort beslaote um ein twieëde oplage te laote drökke. Eine veerde óngewièzigde drök is allewiels al oètgegaeve.'t Venloos waordebook is te koup beej Bookhandel Koops, Bruna , Benders en Primera. 

Venloos verklaorend waordebook.

In 2016 is door de Stichting Henric van Veldeke 't nieje Venloos Woordenboek oetgebrach ónder redactie van Dialekvereiniging Veldeke Venlo. 't Is 'n ierste wiezeging van 't waordebook van 1993 onder reacte van A.Alsters en andere.
 

Andere oètgaves in 't Venloos dialek

De stichting haet verschillende andere oètgaves in 't Venloos dialek meugelik gemak :

  • 't Gooje Nièts van Marcus, 't Marcusevangelie in 't Venloos, geschreve met hölp van de dames J. Alsters, F. Aerts en d'n hièr F. Bakker
  • Hollekedeej, 25 verhaole in 't Venloos dialek, geschreve door Hans Jacobs met teikeninge van Piet Camps.
  • Dichbundel Tegels kwartet door Truus Verbong-Simons, Leo Huys, Carel Ververs en Willem Kurstjes
  • Sinterklaos CD in 't dialek door Albert Peulen
  • Tenielveurstelling "De Muùrkes" van Stichting De Keméeliemaekers, geschreve door Willem Kurstjens
  • Einen gedichtebundel van Jeanne Alsters , "Zitte op ein euverdek terras" Gedichte in 't Venloos.
  • De gedichtebundel " Dich dichs mich wat " en " Dôw dichs mich get "

Publicaties

De stichting "Henric van Veldeke" kin ein garantie-subsidie aafgaeve veur de koste van ein oetgave, as aan ein aantal veurwaardes wuurt voldaon:

  • De oplage mót minstens 500 exemplare bedrage
  • De verkouppriès deent acceptabel te zien
  • Veurbereiding, drök, reclame en verkoup deent de auteur/initiatiefnemer zelf te regele

De koste die heej aan verbónde zien, dao-op wuurt de subsidie gebaseerd.

D'r mót dus ein good beeld gegaeve waere van de verwachte oètgaves en opbringste.

't Subsidiebedraag kin noeëts mièr as 50% van dees kóste zien. De auteur/initiatiefnemer druueg dus zelf altièd risico veur minstens de helf van de koste.

Onaafhankelikke groep deskundigen

Eine groep deskundige brink aan de Stichting advies oèt met betrekking tot de kwaliteit van de gewinste publicatie. Dit beteikent det de inhald aan de Henric van Veldeke ter beschikking mót waere gesteld ter beoeërdeiling.

De oètgave vermeld, det ze meugelik is gemak door óndersteuning van de Henric van Veldeke Stichting. De Stichting krièg zes exemplare.

Binne zes maond naodet de Stichting 't subsidiebedraag haet oètgekièrd, wuurt door de auteur/initiatiefnemer raekening en verantwoording aafgelag euver de financiële kant van de oètgave.

De opbrings van de oètgave wuurt primair gebroek veur vergoeding van de gemakde koste. Van 't resterende bedraag krieg de Stichting Henric van Veldeke 't door eur te beschikking gestelde bedraag truuk. De dan nog resterende euverwins wuurt verdeild tösse de auteur/initiatiefnemer en de Henric van Veldeke in de verhalding 2/3 veur de auteur(s) en 1/3 veur de Stichting.

De Stichting haop met dees informatie te bewerkstellige dat d'r auteurs of andere initiatiefnemers zulle zien, die dees meugelikheid wille aangrièpe um ens te perbere tot publicatie van eur pennevruchte in 't Venloos dialek euver te gaon.