U bent hier

St.Henric van Veldeke

  • Venloos verklaorend waordebook.

De Stichting Henric van Veldeke is 3 juli 1991 opgerich met 't doel um geschrifte in 't Venloos dialek oet te gaeve. In 't bizónder ging 't um de oetgave van 't Venloos Woordenbook. De veerde óngewiezigde drök is allewiels al oetgegaeve. 

In 2016 is 't nieje Venloos Woordenboek oetgebrach ónder redactie van Dialekvereiniging Veldeke Venlo. 't Is 'n ierste wiezeging van 't waordebook van 1993 onder redactie van A.Alsters en andere.

  • Subsidie veur ´n oetgaaf in ´t dialek.

De stichting "Henric van Veldeke" kin ein garantie-subsidie aafgaeve veur de koste van ein oetgaaf, as aan ein aantal veurwaardes wuurt voldaon:

De oplage mót minstens 500 exemplare bedrage

De verkouppries deent acceptabel te zien

Veurbereiding, drök, reclame en verkoup deent de auteur/initiatiefnemer zelf te regele

De koste die heej aan verbónde zien, dao-op wuurt de subsidie gebaseerd.

D'r mót dus ein good beeld gegaeve waere van de verwachte oètgaves en opbringste.

't Subsidiebedraag kin noeëts mier as 50% van dees kóste zien. De auteur/initiatiefnemer druueg dus zelf altied risico veur minstens de helf van de koste.

Onaafhankelike groep deskundige.

Eine groep deskundige brink aan de Stichting advies oet met betrekking tot de kwaliteit van de gewinste publicatie. Dit beteikent det de inhald aan de Henric van Veldeke ter beschikking mót waere gesteld ter beoeërdeiling.

De oetgaaf vermeld, det ze meugelik is gemak door óndersteuning van de Henric van Veldeke Stichting. De Stichting krieg zes exemplare.

Binne zes maond naodet de Stichting 't subsidiebedraag haet oetgekierd, wuurt door de auteur/initiatiefnemer raekening en verantwoording aafgelag euver de financiële kant van de oetgaaf.

De opbrings van de oetgaaf wuurt primair gebroek veur vergoeding van de gemakde koste. Van 't resterende bedraag krieg de Stichting Henric van Veldeke 't door eur te beschikking gestelde bedraag truuk. De dan nog resterende euverwins wuurt verdeild tösse de auteur/initiatiefnemer en de Henric van Veldeke in de verhalding 2/3 veur de auteur(s) en 1/3 veur de Stichting.

De Stichting haop met dees informatie te bewerkstellige dat d'r auteurs of andere initiatiefnemers zulle zien, die dees meugelikheid wille aangriepe um ens te perbere tot publicatie van eur pennevruchte in 't Venloos dialek euver te gaon.

  • Andere oetgaves in 't Venloos dialek

De stichting haet verscheie andere oetgaves in 't Venloos dialek meugelik gemak :

't Gooje Nièts van Marcus, 't Marcusevangelie in 't Venloos, geschreve met hölp van de dames J. Alsters, F. Aerts en d'n hier F. Bakker

Hollekedeej, 25 verhaole in 't Venloos dialek, geschreve door Hans Jacobs met teikeninge van Piet Camps.

Dichbundel Tegels kwartet door Truus Verbong-Simons, Leo Huys, Carel Ververs en Willem Kurstjes

Sinterklaos CD in 't dialek door Albert Peulen

Tenielveurstelling "De Muùrkes" van Stichting De Keméeliemaekers, geschreve door Willem Kurstjens

Einen gedichbundel van Jeanne Alsters , "Zitte op ein euverdek terras" Gedichte in 't Venloos.

De gedichtebundel " Dich dichs mich wat " en " Dôw dichs mich get "